Tour theo chủ đề

Ngày nay việc dạy và học càng được năng cao chất lượng, lý thuyết luôn được minh họa cụ thể và ứng dụng thiết thực vào trong cuộc sống. Vì thế nhu cầu tham quan học tập thực tế của đối tượng học sinh, sinh viên trở nên thiết yếu. 

TOUR HÀ NỘI - ĐỀN NGUYÊN PHI Ỷ LAN - LÀNG GỐM BÁT TRÀNG

TOUR HÀ NỘI - ĐỀN NGUYÊN PHI Ỷ LAN - LÀNG GỐM BÁT TRÀNG

Thời gian: 1 Ngày

Giá từ: 165,000 VNĐ

Giá KM: 150,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

TOUR HÀ NỘI - TRANG TRẠI GIÁO DỤC VIỆT VILLAGE

TOUR HÀ NỘI - TRANG TRẠI GIÁO DỤC VIỆT VILLAGE

Thời gian: 1 Ngày

Giá từ: 185,000 VNĐ

Giá KM: 165,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

TOUR HÀ NỘI -TRANG TRẠI DÊ TRẮNG

TOUR HÀ NỘI -TRANG TRẠI DÊ TRẮNG

Thời gian: 1 ngày

Giá từ: 235,000 VNĐ

Giá KM: 220,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

TOUR TRANG TRẠI HỌC ĐƯỜNG VẠN AN

TOUR TRANG TRẠI HỌC ĐƯỜNG VẠN AN

Thời gian: 1 Ngày

Giá từ: 185,000 VNĐ

Giá KM: 170,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

TOUR THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN

TOUR THIÊN ĐƯỜNG BẢO SƠN

Thời gian: 1/2 ngày

Giá từ: 190,000 VNĐ

Giá KM: 170,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

TOUR CÔNG VIÊN MẶT TRỜI MỚI - PHIÊN CHỢ QUÊ

TOUR CÔNG VIÊN MẶT TRỜI MỚI - PHIÊN CHỢ QUÊ

Thời gian: 1/2 ngày

Giá từ: 250,000 VNĐ

Giá KM: 230,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

TOUR BẢO TÀNG PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN - RẠP XIẾC

TOUR BẢO TÀNG PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN - RẠP XIẾC

Thời gian: 1/2 ngày

Giá từ: 225,000 VNĐ

Giá KM: 199,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

TOUR DU LỊCH HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - XEM PHIM THIẾU NHI

TOUR DU LỊCH HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - XEM PHIM THIẾU NHI

Thời gian: 1/2 ngày

Giá từ: 190,000 VNĐ

Giá KM: 170,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

TOUR VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM - CÔNG VIÊN THỦ LỆ

TOUR VĂN MIẾU QUỐC TỬ GIÁM - CÔNG VIÊN THỦ LỆ

Thời gian: 1/2 ngày

Giá từ: 165,000 VNĐ

Giá KM: 140,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

TOUR LĂNG BÁC- BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH- HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

TOUR LĂNG BÁC- BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH- HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

Thời gian: 1 Ngày

Giá từ: 210,000 VNĐ

Giá KM: 190,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

TOUR HÀ NỘI - TRANG TRẠI ĐỒNG QUÊ BA VÌ

TOUR HÀ NỘI - TRANG TRẠI ĐỒNG QUÊ BA VÌ

Thời gian: 1 Ngày

Giá từ: 350,000 VNĐ

Giá KM: 245,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

TOUR HÀ NỘI - KHU DU LỊCH LONG VIỆT

TOUR HÀ NỘI - KHU DU LỊCH LONG VIỆT

Thời gian: 01 ngày

Giá từ: 580,000 VNĐ

Giá KM: 385,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng ngày

Tin tức