Tour theo chủ đề

TOUR HỘI CHỢ QUẢNG CHÂU CANTON FAIR 134 NĂM 2023

TOUR HỘI CHỢ QUẢNG CHÂU CANTON FAIR 134 NĂM 2023

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Giá từ: 12,990,000 VNĐ

Giá KM: 10,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: 15/10/2023

TOUR TRÙNG KHÁNH - ĐẠI TÚC - KIM PHẬT SƠN 6 NGÀY

TOUR TRÙNG KHÁNH - ĐẠI TÚC - KIM PHẬT SƠN 6 NGÀY

Thời gian: 06 ngày 05 đêm

Giá từ: 12,990,000 VNĐ

Giá KM: 10,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR NAM NINH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU 7 NGÀY

TOUR NAM NINH - THÀNH ĐÔ - CỬU TRẠI CÂU 7 NGÀY

Thời gian: 07 ngày 06 đêm

Giá từ: 14,990,000 VNĐ

Giá KM: 13,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR NAM NINH - THÁI BÌNH CỔ TRẤN 3 NGÀY

TOUR NAM NINH - THÁI BÌNH CỔ TRẤN 3 NGÀY

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Giá từ: 5,990,000 VNĐ

Giá KM: 4,590,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - THẤT TINH SƠN 6 NGÀY

PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN - THẤT TINH SƠN 6 NGÀY

Thời gian: 06 ngày 05 đêm

Giá từ: 7,990,000 VNĐ

Giá KM: 6,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

HÀ NỘI – HÀ KHẨU - MÔNG TỰ - KIẾN THỦY - DI LẶC

HÀ NỘI – HÀ KHẨU - MÔNG TỰ - KIẾN THỦY - DI LẶC

Thời gian: 03 ngày 02 đêm

Giá từ: 4,990,000 VNĐ

Giá KM: 3,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

HÀ NỘI – SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA 5 NGÀY

HÀ NỘI – SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA 5 NGÀY

Thời gian: 05 ngày 04 đêm

Giá từ: 13,990,000 VNĐ

Giá KM: 11,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR DU LỊCH HÀ NỘI - HỒNG KÔNG - DISNEYLAND 4 NGÀY

TOUR DU LỊCH HÀ NỘI - HỒNG KÔNG - DISNEYLAND 4 NGÀY

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 14,990,000 VNĐ

Giá KM: 12,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tháng

HÀ NỘI NEW DELHI AGRA JAIPUR HÀ NỘI 6 NGÀY

HÀ NỘI NEW DELHI AGRA JAIPUR HÀ NỘI 6 NGÀY

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 19,950,000 VNĐ

Giá KM: 16,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR DU LỊCH ĐẢO BALI - INDONESIA 4 NGÀY

TOUR DU LỊCH ĐẢO BALI - INDONESIA 4 NGÀY

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 15,990,000 VNĐ

Giá KM: 10,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR DU LỊCH ĐÀ NẴNG - HÀN QUỐC 2023

TOUR DU LỊCH ĐÀ NẴNG - HÀN QUỐC 2023

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 14,990,000 VNĐ

Giá KM: 11,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6 NGÀY ĐƯỜNG BAY

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 6 NGÀY ĐƯỜNG BAY

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 13,990,000 VNĐ

Giá KM: 8,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 4, thứ 6 hàng tuần

Du lịch Đông Âu: SÉC - ÁO - HUNGARY

Du lịch Đông Âu: SÉC - ÁO - HUNGARY

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

Giá từ: 45,900,000 VNĐ

Giá KM: 42,900,000 VNĐ

Lịch khởi hành: 15/02, 26/03, 28/04, 25/05, 10, 20/06, 02, 20/07

TOUR QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN - NAM NINH 5 NGÀY

TOUR QUẢNG CHÂU - THẨM QUYẾN - NAM NINH 5 NGÀY

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 9,990,000 VNĐ

Giá KM: 8,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5 NGÀY GIÁ SỐC

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5 NGÀY GIÁ SỐC

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 8,990,000 VNĐ

Giá KM: 7,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

HẢI PHÒNG - BANGKOK - THÁI LAN 5 NGÀY

HẢI PHÒNG - BANGKOK - THÁI LAN 5 NGÀY

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 7,990,000 VNĐ

Giá KM: 6,590,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

TOUR DU LỊCH TRIỀU TIÊN 5 NGÀY GIÁ RẺ

TOUR DU LỊCH TRIỀU TIÊN 5 NGÀY GIÁ RẺ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 37,900,000 VNĐ

Giá KM: 33,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tháng

NAM NINH – LỆ BA – TÂY GIANG CỔ THÀNH - KHẢI LÝ

NAM NINH – LỆ BA – TÂY GIANG CỔ THÀNH - KHẢI LÝ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 8,990,000 VNĐ

Giá KM: 7,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 3, thứ 7 hàng tuần

TOUR MALAYSIA - SINGAPORE 5 NGÀY

TOUR MALAYSIA - SINGAPORE 5 NGÀY

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 12,990,000 VNĐ

Giá KM: 10,490,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU 7 NGÀY

BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU 7 NGÀY

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

Giá từ: 23,990,000 VNĐ

Giá KM: 22,490,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

TOUR ĐÀ LẠT - BANGKOK - PATTAYA HÀNG TUẦN

TOUR ĐÀ LẠT - BANGKOK - PATTAYA HÀNG TUẦN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 7,990,000 VNĐ

Giá KM: 6,490,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

ĐÀ NẴNG - ĐÀI LOAN - ĐÀI BẮC - CAO HÙNG

ĐÀ NẴNG - ĐÀI LOAN - ĐÀI BẮC - CAO HÙNG

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 13,490,000 VNĐ

Giá KM: 11,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

ĐÀ NẴNG - SINGAPORE - MALAYSIA 5 NGÀY

ĐÀ NẴNG - SINGAPORE - MALAYSIA 5 NGÀY

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 12,590,000 VNĐ

Giá KM: 10,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

TOUR ĐÀ NẴNG - BANGKOK - PATTAYA HÀNG TUẦN

TOUR ĐÀ NẴNG - BANGKOK - PATTAYA HÀNG TUẦN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 7,490,000 VNĐ

Giá KM: 6,590,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 3, thứ 7 hàng tuần

TOUR ĐÀ NẴNG - SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA 6 NGÀY

TOUR ĐÀ NẴNG - SINGAPORE - MALAYSIA - INDONESIA 6 NGÀY

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 14,500,000 VNĐ

Giá KM: 12,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 4, thứ 6 hàng tuần

TOUR HÀ NỘI - CHIANG MAI - CHIANG RAI 4 NGÀY

TOUR HÀ NỘI - CHIANG MAI - CHIANG RAI 4 NGÀY

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 11,990,000 VNĐ

Giá KM: 8,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Hàng tuần

TOUR HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ - NEPAL 9 NGÀY

TOUR HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ - NEPAL 9 NGÀY

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Giá từ: 3,990,000 VNĐ

Giá KM: 36,900,000 VNĐ

Lịch khởi hành: 28/11, 28/12

HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG - SHANGRILA

HÀ NỘI – CÔN MINH – LỆ GIANG - SHANGRILA

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 14,990,000 VNĐ

Giá KM: 12,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 3 hàng tuần

TOUR DU LỊCH DUBAI – ABU DHABI

TOUR DU LỊCH DUBAI – ABU DHABI

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 28,900,000 VNĐ

Giá KM: 27,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 3, thứ 4 hàng tuần

SÀI GÒN - SIEMRIEP - PHNOMPENH - SÀI GÒN

SÀI GÒN - SIEMRIEP - PHNOMPENH - SÀI GÒN

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 4,290,000 VNĐ

Giá KM: 3,850,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

HÀN QUỐC MÙA LÁ VÀNG LÁ ĐỎ

HÀN QUỐC MÙA LÁ VÀNG LÁ ĐỎ

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 13,990,000 VNĐ

Giá KM: 11,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

SÀI GÒN - ĐÀI LOAN - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG

SÀI GÒN - ĐÀI LOAN - CAO HÙNG - ĐÀI BẮC - ĐÀI TRUNG

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 11,990,000 VNĐ

Giá KM: 10,590,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

TOUR DU LỊCH NAM NINH THANH TÚ SƠN 3 NGÀY

TOUR DU LỊCH NAM NINH THANH TÚ SƠN 3 NGÀY

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá từ: 4,590,000 VNĐ

Giá KM: 3,590,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

ẤN ĐỘ - NEPAL HƯỚNG VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT

ẤN ĐỘ - NEPAL HƯỚNG VỀ MIỀN ĐẤT PHẬT

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Giá từ: 39,900,000 VNĐ

Giá KM: 35,500,000 VNĐ

Lịch khởi hành: 27/10/2018

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5 NGÀY ĐƯỜNG BAY

TRƯƠNG GIA GIỚI - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 5 NGÀY ĐƯỜNG BAY

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 13,990,000 VNĐ

Giá KM: 9,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 2, thứ 6 hàng tuần

TOUR SÀI GÒN - BANGKOK - PATTAYA HÀNG TUẦN

TOUR SÀI GÒN - BANGKOK - PATTAYA HÀNG TUẦN

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 6,990,000 VNĐ

Giá KM: 5,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 3, thứ 7 hàng tuần

TOUR SÀI GÒN - SINGAPORE - MALAYSIA 5 NGÀY

TOUR SÀI GÒN - SINGAPORE - MALAYSIA 5 NGÀY

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

Giá từ: 10,590,000 VNĐ

Giá KM: 8,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 3, thứ 7 hàng tuần

SÀI GÒN - SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA 6 NGÀY

SÀI GÒN - SINGAPORE - INDONESIA - MALAYSIA 6 NGÀY

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

Giá từ: 9,990,000 VNĐ

Giá KM: 9,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Thứ 4, thứ 6 hàng tuần

TOUR CHÂU ÂU: PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC SIÊU KHUYẾN MẠI

TOUR CHÂU ÂU: PHÁP - BỈ - HÀ LAN - ĐỨC SIÊU KHUYẾN MẠI

Thời gian: 9 ngày 8 đêm

Giá từ: 67,900,000 VNĐ

Giá KM: 65,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: 19/10, 12/11, 05/12/2018

HÀ NỘI - SIEM RIEP - PHNOMPENH - HÀ NỘI

HÀ NỘI - SIEM RIEP - PHNOMPENH - HÀ NỘI

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Giá từ: 8,990,000 VNĐ

Giá KM: 7,990,000 VNĐ

Lịch khởi hành: Chủ Nhật Hàng Tuần

Tin tức